คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประเพณีตานสลากภัตร ประจำปี 2554  
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลบ่อเหล็กลอง  กลุ่มเยาวชน  อสม.ตำบลบ่อเหล็กลอง จัดงานประเพณี"ตานสลากภัตร” ประจำปี 2554 เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2554  เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้วนวัฒนธรรมให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีขึ้นในหมู่ของประชาชนในตำบลบ่อเหล็กลองและตำบลใกล้เคียง   โดยมีตำบลใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2554 เวลา 14.16 น. โดย คุณ จุจิลา เทียนจักร

ผู้เข้าชม 2434 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย