หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศพด.บ้านนาตุ้มประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณโดยรอบงานและเวทีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาการแสดงดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างทำตรายาง (ตราอบต.บ่อเหล็กลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]จ้างเพิ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์งานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 68