หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (กองช่าง ,สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ประจำเดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนเดือน ก.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป) 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]

  (1)     2