หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
แจ้งให้ลงนามในสัญญาโครงการเงินกู้สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  [ 25 มี.ค. 2553 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ  [ 22 มี.ค. 2553 ]   
 
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีสืบเนื่องจากการดำเนินงานมาตรการเยียวยาแก้ไขปัญหาการขออนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของอบต.วังน้ำเขี  [ 17 มี.ค. 2553 ]   
 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2553  [ 4 มี.ค. 2553 ]   
 
การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ  [ 4 มี.ค. 2553 ]   
 
<< หน้าแรก...     2155      2156      2157     (2158)     2159      2160      2161     ....หน้าสุดท้าย >> 2192