หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อเหล็กลอง
"แหล่งน้ำอุดม คมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
พลานามัยสมบูรณ์ ผู้คนเป็นสุข
เกื้อหนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนตำบลบ่อเหล็กลอง
ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลบ่อเหล็กลอง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
1
2
3
 
 

วัดนาตุ้ม

รร.บ้านนาตุ้ม

ศาลาแปดเหลี่ยม

วัดบ้านแม่ลอง

วัดต้นม่วงคีรี

รร.บ้านแม่รัง
     

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง " ปอปั้น "
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
   
 
ช่องทางการติดต่อ อบต.บ่อเหล็กลอง [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 36 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (ปี64) [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
วิธีกำจัดน้ำเสีย สำหรับเกษตรกร [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 101 
ภาพรวมรายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน ) [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 37 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 105 
ขยายเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
คู่มือโควิด ฉบับประชาชน [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมคสล. [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องประชุมคสล. [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (ปี64) [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปูผิวจราจรม.9 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปูผิวจราจรม.4 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปูผิวจราจรม.1 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายถังประปาหมุ่บ้าน [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 49 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปูผิวจราจรม.6 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 61 
     
อบต.ท่าข้าม ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองม่วงไข่ ราคากลางถนนคอนกรีตเสริมไหล่ทางถนนสายคันคลองชลประทาน ซอย 10 หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ยางตาล ‘พิเศษใส่ไข่ ใส่ใจต้องใส่ Mask’ #COVID19เราจะก้าวผ่านไปด้วยก [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ยางตาล ‘ห่างกันสักพัก แต่ถ้าคิดถึงมากนักก็ให้ทักแชทมา’ #COVID19เราจ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่คำมี โครงการพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ขนมวุ้นเยลลี่ปีโป้แสนอร่อย [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ วัดความดัน [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ มอบทรายอะเบท [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ Big Cleaning Day. [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ติดตามการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านปิน ระชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านปิน ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ป [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สบสาย การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ลานนา [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ลานนา [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ลานนา ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง กองช่างดำเนินการติดตั้งโคมไฟและหลอดไฟกิ่งเพิ่มเติม3จุดของชุมชนบ้านกลางหมู่5 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่จั๊วะ ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทา [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งบริเวณร่องเปื๋อย จุดหน้าศาลาเอนกป [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2098  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 20 ก.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2113  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2099  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2101  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2106  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
 
           
   
 
 


จ้างก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.รูปตัวยูเพื่อการเกษตร [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑-๕๘-๐๐๐๙ [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างป้ายโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะและล [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องพ่นเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม โดย [ 2 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียนประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำเดือน กันยายน 2564 โด [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมศพด.ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธ [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโครงการป้องกันโรคติ [ 25 ส.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของ [ 24 ส.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านต้นม่วง หมู่ที่ ๗ โ [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการข [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือากรแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 24 ส.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประ [ 17 ส.ค. 2564 ]ซื้อพันธ์ุไม้ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นด [ 17 ส.ค. 2564 ]

 
 
 
พร0023.2/ว4117 การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน  [ 21 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว4118 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจางในสถานศึกษา สังกัด อปท.  [ 21 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว393 แจ้ง อปท.จรวจสอบคุณสมบัติผู้มีความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนฯ  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว4107 การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิ  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว390 แจ้งแจกจ่ายไวนิลประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว4085 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว4086 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุภาพเบ  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว4083 ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคเ  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว4080 การดำนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว4104 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศู  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว4091 ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนิ  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว4069 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึก  [ 20 ก.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว4069 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึก  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
พร0023.2/ว4059 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลา  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว389 ขอยกเลิกแบบรายละเอียดประกอบการโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว4039 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลของ อปท.  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว4038 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว4043 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
พร0023.3/10955 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างในสังกัด เพื่อตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมี  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
พร0023.5/10938 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึก  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
 
 
 
 
การแก้ปัญหาภัยแล้ง (2 ส.ค. 2564)    อ่าน 25  ตอบ 1  
ฝากเรื่องเมืองลองนะครับ (5 มิ.ย. 2564)    อ่าน 902  ตอบ 2  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (28 มี.ค. 2564)    อ่าน 28  ตอบ 0  
 
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-894-6146
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ่อเหล็กลอง ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054-545-317-8 โทรสาร : 054-545-318
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 5,894,924 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10