หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อเหล็กลอง
"แหล่งน้ำอุดม คมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
พลานามัยสมบูรณ์ ผู้คนเป็นสุข
เกื้อหนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนตำบลบ่อเหล็กลอง
ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลบ่อเหล็กลอง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
1
2
3
 
 

วัดนาตุ้ม

รร.บ้านนาตุ้ม

ศาลาแปดเหลี่ยม

วัดบ้านแม่ลอง

วัดต้นม่วงคีรี

รร.บ้านแม่รัง
     

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง " ปอปั้น "
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำม.9 [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลางฝายน้ำล้น ม.9 [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศราคากลางขยายไหล่ทางม.2 [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศราคากลางก่อสร้างเมรูเผาศพม.5 [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ปรับปรุงถนนลูกรัง [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลางปูผิวจราจรม.5 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศราคากลางเสริมผิวจราจร ม.4 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลางเสริมผิวจราจร ม.4 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลางเสริมผิวจราจรม.2 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 13 
มาพกถุงผ้าแล้วบอกลาถุงพลาสติกกันดีกว่า [ 27 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
รายงานงบการเงินประจำปี2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขัน [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 70 
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 อบต.บ่อเหล็กลอง [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาส 3 [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.บ่อเหล็กลอง ปี 2561 [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 64 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงาน อบต.บ่อเหล็กลอง [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 56 
     
ทต.ช่อแฮ รร.อนุบาล ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน มีนาคม [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหอกระจายข่าวอบต.วังหลวง [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านปิน ***ข่าวประชาสัมพันธ์*** [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.กาญจนา สรุปผลราคากลางปรับปรุงผิวถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู๋ที่ 9 [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.กาญจนา สรุปผลราคากลางปรับปรุงผิวถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู๋ที่ 7 (53,000) [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา สรุปผลราคากลางปรับปรุงผิวถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู๋ที่ 7 (31,000) [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา สรุปผลราคากลางปรับปรุงผิวถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู๋ที่ 1 บ้าานดอนดี [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (กอ [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดฝึกเสื้อแขนยาวชุดดับไฟป่า) จำน [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒ [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ยม ประกาศราคากลางก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะบริเวณนานางแสงเดือน ซาการ่า [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ยม ประกาศราคากลางก่อสร้างดาดลำเหมืองบริเวณนานายสุทินถึงห้วยรากไม้ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ยางตาล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ม.4 [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำตรายางชื่อ / ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะจาะจง [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่คำมี ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
     
การประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว570  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว31  [ 26 ก.พ. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว569  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0909.2/ว567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการศึกษาอบรมโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการการปฏิบัติงานของ อปท. การดำเนินงานด้านกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว548  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 26 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจ้างจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบ้ติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 26-29 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว564 [รายชื่อ]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว557 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว555  [ 25 ก.พ. 2563 ]
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว550 [กำหนดการอบรม]  [ 25 ก.พ. 2563 ]
ขอซักซ้อมกำหนดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว547  [ 25 ก.พ. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว546  [ 25 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2149-2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว544  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กพส. มท 0810.4/ว537  [ 21 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว536  [ 21 ก.พ. 2563 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว528  [ 21 ก.พ. 2563 ]
 
           
   
 
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานปลัด (กระดาษถ่ายเอกสารเอ4) โดยวิธ [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเ [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมศพด.เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะ [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอม(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สป.(ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอม(สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอม (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุตามโครงการออกสำรวจภาษีที่ดิน โดยวิธีเฉพาะ [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 26รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนก.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ่อเหล็กลอง โดยวิธี [ 30 ส.ค. 2562 ]

 
 
 
พร0023.5/ว90 แจ้งยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการออกแบบหรือควบคุมการก่อสร้างระบบการจัดซื้อ [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว88 ให้ส่งคืนงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว89 มาตรการปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญการบริหารจัดการขยะ [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว1028 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริ [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว87 ซักซ้อมกำหนดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว86 แจ้งสถานศึกษาสังกัด อปท.ดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้แล [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.2/ว1027 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทน [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.1/ว1035 การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาควงามสัมพันธ์ทางการทูต ไทย- [ 26 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.5/ว1016 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกค [ 25 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.5/ว1015 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ [ 25 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.5/ว1014 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน [ 25 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว1013 การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วน [ 25 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว83 ดำเนินการโครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว78 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.1/ว81 โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม รุ่นที่ 8 [ 25 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.1/ว80 ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ [ 25 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.1/ว79 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63-6 [ 25 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว980 ซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ [ 24 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว978 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 [ 24 ก.พ. 2563 ]     
พร0023.3/ว977 รายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.พ. 2563 ]     
 
 
 
 
โอนย้าย (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 8243  ตอบ 16  
เชิญชวนพ่อ แม่พี่น้องศรัทธานาบุญ แอ่วงานตานสลากวัดนาตุ้มประจำปี 2554 (28 ส.ค. 2561)    อ่าน 1447  ตอบ 3  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (4 ก.พ. 2560)    อ่าน 3625  ตอบ 0  
 
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-894-6146
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ่อเหล็กลอง ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054-545-317-8 โทรสาร : 054-545-318
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,868,083 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10