หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อเหล็กลอง
"แหล่งน้ำอุดม คมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
พลานามัยสมบูรณ์ ผู้คนเป็นสุข
เกื้อหนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนตำบลบ่อเหล็กลอง
ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลบ่อเหล็กลอง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
1
2
3
 
 

วัดนาตุ้ม

รร.บ้านนาตุ้ม

ศาลาแปดเหลี่ยม

วัดบ้านแม่ลอง

วัดต้นม่วงคีรี

รร.บ้านแม่รัง
     

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง " ปอปั้น "
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
   
 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
รายงานผลการตรวจสอบของสตง. [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2 ปี 63) [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรAsphaltic Concreteบ้านค้างตะนะ หมู่ที [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศราคากลางฝายม.7 [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางขยายไหล่ทางม.2 [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศราคากลางฝายน้ำล้น ม.3 [ 13 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำม.9 [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศราคากลางฝายน้ำล้น ม.9 [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลางขยายไหล่ทางม.2 [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศราคากลางก่อสร้างเมรูเผาศพม.5 [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ปรับปรุงถนนลูกรัง [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศราคากลางปูผิวจราจรม.5 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศราคากลางเสริมผิวจราจร ม.4 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศราคากลางเสริมผิวจราจร ม.4 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศราคากลางเสริมผิวจราจรม.2 [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
มาพกถุงผ้าแล้วบอกลาถุงพลาสติกกันดีกว่า [ 27 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 34 
รายงานงบการเงินประจำปี2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 53 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 31 
     
อบต.กาญจนา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยหม้าย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสพัลท์ติกคอนกรี [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.กาญจนา กิจกรรมสร้างที่กั้นกระสอบทรายชะลอน้ำบริเวณคลองชลประทาน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยหม้าย เผยแพร่สัญญาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 14 ประกวดราคาอ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยหม้าย เผยแพร่สัญญาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 โดยวิธีปร [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยหม้าย เผยแพรสัญญาโครงการก่อสร้างฝายผนังกั้นตลิ่ง คสล. หมู่ที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง กองช่างได้ดำเนินการปฏิบัติงาน วันที่ 7 เมษายน 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.นาพูน เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด สายมะกอกหวาน [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นาพูน เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงลูกงรังบดอัด สายห้วยไม้ไร่ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อเหล็กลอง รายงานผลการตรวจสอบของสตง. [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งโฮ้ง Big Cleaning Day วัดทุ่งโฮ้งเหนือ-ใต้ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแค้ว ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 สาย [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สอง พ่นยาฆ่าเชื้อหมู่ 6 ต.บ้านหนุน [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสร [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ตำหนักธรรม งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563(มกราคม - มีนาคม 2563) [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.ทุ่งโฮ้ง (Big Cleaning day) ตลาดทุ่งโฮ้งเหนือ-ใต้ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม-มีนาคม 2563) ประจำ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งโฮ้ง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.กาญจนา ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองเหล่า ม.9 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา สรุปผลราคากลางโครการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอ่วน หมู่ที่ 6 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
     
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5725-5800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5642-5717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
 
           
   
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้น [ 31 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic C [ 30 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 3 [ 9 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานปลัด (กระดาษถ่ายเอกสารเอ4) โดยวิธ [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเ [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมศพด.เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะ [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอม(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สป.(ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอม(สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอม (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุตามโครงการออกสำรวจภาษีที่ดิน โดยวิธีเฉพาะ [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]

 
 
 
พร0023.5/ว1789- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  [ 7 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.4/4157 การจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CosT ไม่ครบถ้วน [ 7 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1791 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1781 1-การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด [ 7 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1781 2-การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด [ 7 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.1/ว143 มาตรการป้องกันโรคติดต่อ ในการ รับ - ส่งหนังสือราชการ [ 7 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1744 แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 3 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.2/ว1706 ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1723 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจการตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินข้าม [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.1/ว141 การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.2/ว1712 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1725 การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจา [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1727 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1726 การให้ความช่วยเหลื่อเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1714 ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1713 ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]     
พร0023.3/ว1651 แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 25 [ 1 เม.ย. 2563 ]   
พร0023.3/ว140 การบริการจัดการการกระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับกลุ่มเสี่ยง [ 1 เม.ย. 2563 ]   
พร0023.3/ว1703 ขอความร่วมมือออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให่แก่สั [ 1 เม.ย. 2563 ]   
พร0023.3/ว1705 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบยริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมช [ 1 เม.ย. 2563 ]   
 
 
 
 
เชิญชวนพ่อ แม่พี่น้องศรัทธานาบุญ แอ่วงานตานสลากวัดนาตุ้มประจำปี 2554 (24 มี.ค. 2563)    อ่าน 1474  ตอบ 0  
โอนย้าย (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 8262  ตอบ 16  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (4 ก.พ. 2560)    อ่าน 3634  ตอบ 0  
 
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-894-6146
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ่อเหล็กลอง ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054-545-317-8 โทรสาร : 054-545-318
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,992,411 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10