หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อเหล็กลอง
"แหล่งน้ำอุดม คมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
พลานามัยสมบูรณ์ ผู้คนเป็นสุข
เกื้อหนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนตำบลบ่อเหล็กลอง
ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลบ่อเหล็กลอง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
1
2
3
 
 

วัดนาตุ้ม

รร.บ้านนาตุ้ม

ศาลาแปดเหลี่ยม

วัดบ้านแม่ลอง

วัดต้นม่วงคีรี

รร.บ้านแม่รัง
     

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง " ปอปั้น "
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
   
 
ช่องทางการติดต่อ อบต.บ่อเหล็กลอง [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
วิธีกำจัดน้ำเสีย สำหรับเกษตรกร [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 70 
ภาพรวมรายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน ) [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 87 
ขยายเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
คู่มือโควิด ฉบับประชาชน [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 63 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 34 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมคสล. [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องประชุมคสล. [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปูผิวจราจรม.9 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปูผิวจราจรม.4 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปูผิวจราจรม.1 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายถังประปาหมุ่บ้าน [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปูผิวจราจรม.6 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาขยายไหล่ทางม.2 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาฝายน้ำล้นม.7 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
     
ทต.วังหงส์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังหงส์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังหงส์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังหงส์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังหงส์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังหงส์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านกลาง ประชุมคณะกรรมการชมรมพนักงานส่วนท้องถิ่นอำเภอสอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.เตาปูน [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ไทรย้อย โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประจำปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย โซน 4 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ โรงเรียอนุบาล ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังหงส์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยอ้อ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างตาข่ายเหล็กคลุมโรงกรองน้ำประปาหน้าที่ว่าการอำเภอลอง [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.สอง ออกตรวจตลาดนัดคลองถมตามแนวทางมาตรการป้องกันโรคโควิด19 (COVID -19) [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.สอง ซ่อมไฟกิ่งบ้านศรีมูลเรือง หมู่ที่ 7 และบ้านกลางหมู่ ที่ 5 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ร้องกวาง ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.สวนเขื่อน รับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด อาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบโรงเรียนผู้สูงอายุลางสาดห [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ร้องกวาง ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อการสรรหาเเละเ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ร้องกวาง ประกาศ อบต.ร้องกวาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเเข่งขันเพื่อการสรรหาเเละเ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ยางตาล มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
     
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
 
           
   
 
 


จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินจำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-๕ [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด. บ้านนาตุ้ม โดยวิธีเฉพา [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมโครงการเยียวยาเกษตรกรฯ (โรงเรียนใน [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ(ศูนย์พัฒนา [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะ [ 31 พ.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุม คสล. ชั้นเดี [ 18 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายซอย 9 บ้านต้นม่วง ม.7 โดยวิธ [ 5 พ.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุม คสล. ชั้นเดี [ 29 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุม คสล. ชั้นเดี [ 29 เม.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายโครงการอบรมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามกา [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเครือข่ายป้องกันและปราบปราม [ 15 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐ [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-3450 แพร่ โดยวิธีเ [ 8 มี.ค. 2564 ]

 
 
 
พร0023.5/ว270 แจ้งรายงานสรุปจำนวนและชื่อโครงการ ไปยังกรมบัญชีกลางตามแบบฟอร์มที่ากำหนดฯ  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.3/ว269 แจ้งขอความร่วมมืออำเภอรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันฯ [ แนบ1 ]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.2/ว2615 แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าาราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณ  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.1/ว2618 การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเ  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
พร0023.5/ว268 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว2571 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลฝากภาษีและค่าธรรมวเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครอง  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว2606 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว2607 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว2596 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ อปท.  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว264 แจ้งแนวทางการนำเข้าข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาสังกัด อปท.  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว263 จัดส่งแบบประเมิน ให้อำเภอ ทุกอำเภอ อบจ. เทศบาลเมือง และทีมประเมิน LPA ประจำปี 25  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว2577 ความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนปรีชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว2575 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประ  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว262 แจ้งขอเปลี่ยน วัน เวลา ประชุม LPA ประจำปี 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.2/ว267 แจ้งผู้เข้ารับเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 รับรองคุณสมบัติเอง  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.1/ว265 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว261 แจ้งรายละออียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเด  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว2570 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำ  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.5/ว2565 ซักซอมแนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAS  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
พร0023.3/ว260 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมชี้แจงประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
 
 
 
 
ฝากเรื่องเมืองลองนะครับ (5 มิ.ย. 2564)    อ่าน 885  ตอบ 2  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (28 มี.ค. 2564)    อ่าน 17  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (28 มี.ค. 2564)    อ่าน 14  ตอบ 0  
 
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-894-6146
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ่อเหล็กลอง ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054-545-317-8 โทรสาร : 054-545-318
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 4,913,039 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10