หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อเหล็กลอง
"แหล่งน้ำอุดม คมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
พลานามัยสมบูรณ์ ผู้คนเป็นสุข
เกื้อหนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนตำบลบ่อเหล็กลอง
ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลบ่อเหล็กลอง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
1
2
3
 
 

วัดนาตุ้ม

รร.บ้านนาตุ้ม

ศาลาแปดเหลี่ยม

วัดบ้านแม่ลอง

วัดต้นม่วงคีรี

รร.บ้านแม่รัง
     

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง " ปอปั้น "
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
   
 
ช่องทางการติดต่อ อบต.บ่อเหล็กลอง [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบรหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (ปี64) [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
วิธีกำจัดน้ำเสีย สำหรับเกษตรกร [ 18 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 111 
ภาพรวมรายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน ) [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 117 
ขยายเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
คู่มือโควิด ฉบับประชาชน [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 100 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมคสล. [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 49 
ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องประชุมคสล. [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 51 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (ปี64) [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 49 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปูผิวจราจรม.9 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปูผิวจราจรม.4 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปูผิวจราจรม.1 [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 57 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายถังประปาหมุ่บ้าน [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
     
อบต.แม่ป้าก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านแช่ฟ [ 11 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน [ 28 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
อบต.นาพูน ประกาศ เรื่องสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมืนภาษีป้าย 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.ช่อแฮ ประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๔๗๐) เทศบาลตำบลช่อแฮ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เตาปูน วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางวันทนา พ่วงบางโพ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ได้นำรถกระเช้าออกบริการประชา [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.ทุ่งแค้ว รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนการดำเนินงาน พ.ศ.2566-2570 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.สอง กองช่างเทศบาลตำบลสองดำเนินการตัดกิ่งไม้ชุมชนบ้านลองหมู่ที่6 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
ทต.สวนเขื่อน ออกสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ศาลา หมู่ที่10 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ เตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อเหล็กลอง ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง ตรวจถังเคมีดับเพลิงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสอง [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.เตาปูน วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ตำหนักธรรม แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ป้าก การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวยกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ร่วมกับ อสม. ผู้นำชุมชน และอปพร.ตำบลแ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ทต.ทุ่งโฮ้ง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ถูกกักกันตัวในเขตเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ภายใต้โ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านปิน ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.แม่พุง สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง #ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง อบต. #รอบรู [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
     
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2466  [ 25 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 25 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2460  [ 25 ต.ค. 2564 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461  [ 25 ต.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
 
           
   
 
 


จ้างทำอาหารกลางวันศพด.บ้านนาตุ้ม ประจำเดือน พ.ย.25 [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเพื่อ [ 18 ต.ค. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม โดย [ 4 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเ [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเ [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเ [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างพาหนะรับส่งนักเรียนประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยว [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างสถาบันกลางดำเนินการประเมินความพึงพอใจ โดยวิธีเ [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อนมศพด.ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โด [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.รูปตัวยูเพื่อการเกษตร [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑-๕๘-๐๐๐๙ [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างป้ายโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะและล [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องพ่นเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม โดย [ 2 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
พร0023.3/ว4582 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Club  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว438 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาส 4 ปร  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว437 ขอเชิญประชุมคณะทำงานรอบการสร้างจิตสำนึก  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.2/ว4578 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.2/ว4574 แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2564  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว435 ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.ในพื้นที่มอบหมายเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับฟังประชุ  [ 21 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว434 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ  [ 21 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.5/ว433 แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว436 แจ้ง อปท.ที่มัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการตอบแบบรานงานในการเปิดศูนย์ฯ  [ 21 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว4554 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ปรการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ขอ  [ 21 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว4553 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การปพร่ระบาดของโรคติดเ  [ 21 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว4552 แนวทางการเปิดสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื  [ 21 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว4551 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่  [ 21 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.3/ว432 แจ้ง ทอ.รวบรวมข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมหรือปล่อยสุนัขแล  [ 21 ต.ค. 2564 ]    
 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 10/2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]    
 แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]    
พร0023.4/ว4540 การรายงานเหตุการกระทำความผิดมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ  [ 20 ต.ค. 2564 ]  
พร0023.3/ว4510 กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พร0023.2/ว4512 การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.แก่ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พร0023.5/ว430 แจ้งจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2564  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
 
 
 
 
การแก้ปัญหาภัยแล้ง (2 ส.ค. 2564)    อ่าน 30  ตอบ 1  
ฝากเรื่องเมืองลองนะครับ (5 มิ.ย. 2564)    อ่าน 914  ตอบ 2  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (28 มี.ค. 2564)    อ่าน 37  ตอบ 0  
 
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-894-6146
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ่อเหล็กลอง ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054-545-317-8 โทรสาร : 054-545-318
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 6,029,736 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10