หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อเหล็กลอง
"แหล่งน้ำอุดม คมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
พลานามัยสมบูรณ์ ผู้คนเป็นสุข
เกื้อหนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา"
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตุ้ม
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนตำบลบ่อเหล็กลอง
ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลบ่อเหล็กลอง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเหล็กลอง
ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150
1
2
3
 
 

วัดนาตุ้ม

รร.บ้านนาตุ้ม

ศาลาแปดเหลี่ยม

วัดบ้านแม่ลอง

วัดต้นม่วงคีรี

รร.บ้านแม่รัง
     

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง " ปอปั้น "
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
   
 
รายงานงบการเงินประจำปี2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4 [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 11 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ [ 30 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขัน [ 11 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 42 
วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 อบต.บ่อเหล็กลอง [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 40 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาส 3 [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 39 
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.บ่อเหล็กลอง ปี 2561 [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงาน อบต.บ่อเหล็กลอง [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 38 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการตามนโยบายความโปร่งใส [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 45 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.บ่อเหล็กลอง ปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำปี 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 40 
รายงานการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 46 
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 44 
การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 139 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 68 
รายงานการกำกำติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 57 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 57 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 94 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรีย [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 148 
     
อบต.ตำหนักธรรม รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปี 2562 [ 23 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตำหนักธรรม รายงานการเงินประจำปี 2562 [ 23 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ยม ร่วมพิธีวางพวงมามา เนื่องในวันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ่จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กาญจนา สรุปผลราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดี หมู่ที่ 7 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.กาญจนา สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านทุ่งอ่ว [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำเลา ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งแค้ว ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และวิธีการดำเนินการ เกี่ย [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งแค้ว งานประเพณีกิ๋นสลากหลวง จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งแค้ว รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองม่วงไข่ วันอาสาสมัครไทย (คนพระราชาหัวใจคือจิตอาสา) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลฯ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สอง กิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.สอง กิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่ลานนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ลานนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ลานนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อเหล็กลอง โครงการ “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ลานนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
     
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4313  [ 22 ต.ค. 2562 ]
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4300  [ 22 ต.ค. 2562 ]
สำรวจจำนวนครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสิ้นสุดการอนุญาตไม่สามารถยื่นขอต่อองค์กรที่ควบคุมวิชาชีพได้ สน.บถ. มท 0809.4/ว4287 [แบบสำรวจฯ]  [ 22 ต.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.2/ว4312 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2562 ]
การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว4310  [ 22 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4311  [ 22 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19330-19341 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 กต. มท 0818.2/ว4267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว4291  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19423-19498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19254-19329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาส1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19573-19648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาของอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19342-19346 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19347-19422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว4294 [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4293 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19499-19532 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 21 ต.ค. 2562 ]
 
           
   
 
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานปลัด (กระดาษถ่ายเอกสารเอ4) โดยวิธ [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเ [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมศพด.เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะ [ 18 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอม(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สป.(ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอม(สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอม (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุตามโครงการออกสำรวจภาษีที่ดิน โดยวิธีเฉพาะ [ 6 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 26รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนก.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ่อเหล็กลอง โดยวิธี [ 30 ส.ค. 2562 ]

 
 
 
พร0023.1/ว565 การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 เฉพาะท [ 22 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว563 สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วงนท้องถิ่น [ 22 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว564 ขอส่งคู่มือที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 22 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4417 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด [ 22 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4416 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม [ 22 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว4415 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  [ 22 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว4405 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการ [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว561 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว560 แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษกะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารก [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว4408 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อ [ 21 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว557 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว4390 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 ส่งผล [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว558- รายงานความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว4379 ]แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อ [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว4378 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเล [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว556 การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว4369 แจ้งรายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่้นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ [ 17 ต.ค. 2562 ]   
พร0023.1/ว554 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 17 ต.ค. 2562 ]   
พร0023.5/ว4371 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]   
พร0023.5/ว4343 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ [ 17 ต.ค. 2562 ]   
 
 
 
 
โอนย้าย (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 8123  ตอบ 16  
เชิญชวนพ่อ แม่พี่น้องศรัทธานาบุญ แอ่วงานตานสลากวัดนาตุ้มประจำปี 2554 (28 ส.ค. 2561)    อ่าน 1396  ตอบ 3  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (4 ก.พ. 2560)    อ่าน 3574  ตอบ 0  
 
   
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-894-6146
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ่อเหล็กลอง ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054-545-317-8 โทรสาร : 054-545-318
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง
จำนวนผู้เข้าชม 2,492,848 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10