หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
โครงการอบรมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงได้จัดทำโครงการอบรมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 13.05 น. โดย คุณ สุรีย์พร ฤทธินนท์

ผู้เข้าชม 165 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย