หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการคัดแยกและลดปริมาณขยะ  
 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง จัดกิจกรรม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลบ่อเหล็กลอง
ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง กับ ส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่
ตำบลบ่อเหล็กลอง ตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการคัดแยกและลดปริมาณขยะ
(บ่อเหล็กลองนิเวศน์) ประจำปี 2562 พร้อมทั้งเดินรณรงค์การส่งเสริมการคัดแยกขยะ
จากต้นทางและงดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 16.58 น. โดย คุณ สุรีย์พร ฤทธินนท์

ผู้เข้าชม 181 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย