หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แหล่งโบราณคดีบ้านนาตุ้ม  
 

วันนี้ 28 ก.พ.2562 นายเลียง ติ๊บแก้ว นายก อบต.บ่อเหล็กลอง พร้อม ปลัด อบต.บ่อเหล็กลอง หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองการศึกษาฯ ได้เยี่ยมชมการขุด เตาเผาเหล็กลองโบราณ อายุกว่า 500 ปี โดยเจ้าหน้าที่จาก กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาน่าน สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอนุรักษ์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการถลุงเหล็กโบราณสมัยล้านนารัตนโกสินทร์ และเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งโบราณคดีนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาในอนาคต รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางโบราณคดีในแอ่งที่ราบจังหวัดแพร่ ในประเด็นการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการทางวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ โดยเมื่อ 500 ปีก่อน มีการนำเหล็กลองจาก ดอยบ่อเหล็กลอง มาเผาหลอมเหล็ก ณ บริเวณจุดนี้ (ขณะนี้พื้นที่ดังกล่าว อยู่ในระหว่างการสำรวจของ กรมศิลปากร เพื่อนำโบราณวัตถุ เก็บไว้ เป็นสมบัติของชาติ ต่อไป)

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 13.05 น. โดย คุณ จุจิลา เทียนจักร

ผู้เข้าชม 154 ท่าน