หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ดังนี้
1. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ปรนัย 50 ข้อ 100 คะแนน
2. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ปรนัย 50 ข้อ 100 คะแนน
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (ภาค ค.) 100 คะแนน (ปฏิบัติ 30 คะแนน / สัมภาษณ์ 70 คะแนน)
***รายละเอียดตามประกาศฯ***

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 14.19 น. โดย คุณ สุรีย์พร ฤทธินนท์

ผู้เข้าชม 106 ท่าน