หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมแสดงการรับรู้เกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บ่อเหล็กลอง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในวันที่ 31 พ.ค. 62 (ใช้เลขบัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน) โดยสามารถแสดงการรับรู้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/99wymh

2. ตามคิวอาร์โค้ด (QR Code)

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 14.38 น. โดย คุณ สุรีย์พร ฤทธินนท์

ผู้เข้าชม 70 ท่าน