หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขัน  
 

          ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2562 และกำหนดสอบแข่งขันในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีเจตนาให้การสอบมีความสุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
          เพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม อบต.บ่อเหล็กลอง จึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ ดังนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 14.32 น. โดย คุณ สุรีย์พร ฤทธินนท์

ผู้เข้าชม 20 ท่าน