หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์  
 

อบต.บ่อเหล็กลอง ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน บนแถบสัญลักษณ์ (banner)
\"ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์\"
ทางเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ที่ www.phrae.go.th หรือเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 15.45 น. โดย คุณ สุรีย์พร ฤทธินนท์

ผู้เข้าชม 10 ท่าน