หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการเล่าขานตำนานตำบลบ่อเหล็กลอง  
 

ตำบลบ่อเหล็กลอง  มีแหล่งแร่เหล็กดั้งเดิมที่ได้เคยใช้ในการประกอบเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะมาตั้งแต่อดีตกาล  โดยมีชื่อเรียกขานสืบกันมาว่า  ดอยบ่อเหล็กลอง       ในอดีตกาลสืบมาจนถึงปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงต่างมาร่วมมือกันประกอบพิธีเลี้ยงผีบ่อ   ณ  บริเวณดอยบ่อเหล็กลองเป็นประจำทุกปี   ซึ่งจะจัดขึ้นในวันขึ้น  3   ค่ำ  เดือน  3  (ตามเดือนของภาคเหนือ)  นับได้ว่าความเชื่อที่สืบต่อกันมาในการประกอบพิธีดังกล่าวได้เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นโดยแท้จริงของชาวตำบลบ่อเหล็กลองมาช้านาน  และในปีนี้ในการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีบ่อ  (ดอยบ่อเหล็กลอง)   ได้มาเวียนบรรจบครบรอบในอังคารที่   21  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560วัตถุประสงค์ในการจัดงาน มีดังต่อไปนี้
1.เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสามัคคีของชุมชนในตำบล              บ่อเหล็กลองและตำบลใกล้เคียง
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้จากองค์การบริหารส่วนตำบล     บ่อเหล็กลอง  เป็นเงิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  และศูนย์สร้างทางลำปางในการสนับสนุนรถเกรดเดอร์ในปรับทางถนนขึ้นบนดอย  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือ     ร่วมใจจากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ่อเหล็กลอง จิตอาสาตำบลบ่อเหล็กลอง ประชาชนตพบลบ่อเหล็กลอง        

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 10.07 น. โดย คุณ จุจิลา เทียนจักร

ผู้เข้าชม 405 ท่าน