หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   การประเมินผลงานรับรองมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ LTC ปี 2562   26 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10    26 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกับ ลูกจ้าง ร่วมใจกันสร้างบ้านให้นางเมา นิลแก้ว บ้านเลขที่ 38 ม.8 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่   26 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ ลงเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลเตาปูนเพื่อเก็บข้อมูลและขอเอกสารเพิ่มเติม    26 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   การประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    26 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   มอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน   26 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10 ในวันต้นไม้แห่งชาติ   26 ส.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศ โรงเรียนอนุบาล จ้างเหมาผุ้ประกอบอาหารกลางวัน เดือน กันยายน   26 ส.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   การประชุมประชาคมโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำแม่สองเฉลิมพระเกียรติ    26 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศผู้ชนะเสนอราจาซื้อวัสดุสำนักงาน    26 ส.ค. 2562 1
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1889