หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   เปิดป้ายผู้ใหญ่บ้านแม่แรม หมู่ที่ 12    26 ส.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ สนง. โดยวิธีเฉพาะจาะจง   26 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.เตาปูน   งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย ศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ประจำปี ๒๕๖๒   26 ส.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.แดนชุมพล      26 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แดนชุมพล   ประชาสัมพันธ์สำเนาบันทึกการประชุมสภาอบต.แดนชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   26 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สอง   ประชาสัมพันธ์การรับโอนผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง   26 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สวนเขื่อน   ประผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่1    24 ส.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สวนเขื่อน   ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)2    24 ส.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สวนเขื่อน   ประกาศเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง หมู่ที่๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)1    24 ส.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สวนเขื่อน   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2562    24 ส.ค. 2562 0
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1889