หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไตรภพ ปกรณ์รัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายมลตรี จากสีพรม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนุจีเรศ แก้วใหญ่
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายทองอ่อน บุตรใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวจุจิลา เทียนจักร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม