หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
เรียนผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

            เรียนผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการสอบสวนความรับผิดตามกฎหมายของผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา มีหลายกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ทราบ สิทธิ อำนาจหน้าที่ของตน และองค์ประกอบความรับผิดตามกฎหมายในเรื่องที่กล่าวหา  ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการชี้แจงข้อเท็จจริงแก้ข้อกล่าวหา จึงทำให้ไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงหักล้างข้อกล่าวหานั้นได้ และถูกคณะกรรมการชี้มูลความผิดในที่สุด ซ้ำร้ายไปกว่านั้น หากผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่า   ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายหรือโดยทุจริต อันเป็นความผิดอาญาแล้ว ก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่า ถูกประหารชีวิตสถานเดียวเลยทีเดียว  เพราะผู้ว่าฯ หรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณีจะต้องออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ป.ป.ช.   จึงทำให้ผู้บริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่นผู้บริสุทธิ์นั้นถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง และอาจต้องโทษจำคุกต้องสูญเสียอนาคตหมดโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหาย  
สำนักกฎหมาย โปร เอนฟอร์ซเมนท์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนากฎหมายในเรื่อง “รู้เท่าทันกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความรับผิด” ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตระหนักถึง สิทธิ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดของตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญั​ติกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจน สตง., ป.ป.ช., ได้อย่างถูกต้อง อย่างทันท่วงที  ตามวันเวลาและสถานที่ ดังนี้
รุ่นที่ 7   วันที่ ๑๕ –  16 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.แพร่
รุ่นที่ 8   วันที่  20  – 21 ธันวาคม 2554  ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิวล์  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๙  วันที่   22 – ๒๓ ธันวาคม 2554  ณ โรงแรม ทีค การ์เด้นท์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย
สำนักงานฯ เห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับกฎหมายปกครองท้องถิ่นและมีศักยภาพในการประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านกฎหมายระหว่างกันได้    สำนักงานฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านจัดส่งโครงการอบรมกฎหมาย , แบบตอบรับการเข้าอบรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมเมล์นี้ ให้กับคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกและพนักงานข้าราชการท้องถิ่น ในสังกัดหน่วยงานของท่าน และหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นข้างเคียงเข้าร่วมอบรมสัมมนากฎหมายด้วย
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานอบรม  และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายภัฏ  พงศ์ธามัน)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย โปรเอนฟอร์ซเมนท์
ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการอบรมกฎหมาย , แบบตอบรับการเข้าอบรม
คลิ๊ก  http://www.mediafire.com/?9b8eqi66kewq7
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
โทร 08 – 22 – 44 – 9119 หรือ http://www.facebook.com/groups/adminlaw/ หรือ khunpatt1@gmail.com            

เขียนโดย   คุณ khunpatt1

วันที่ 19 พ.ย. 2554 เวลา 14.19 น. [ IP : 58.8.48.52 ]  
 

ก็น่าสนดีนะครับ แทงบอลออนไลน์  http://3n2.net/

เขียนโดย   คุณ nuknick

วันที่ 20 ก.พ. 2555 เวลา 12.02 น. [ IP : 122.155.36.198 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)